Regulament Rezervare

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Rezervari online – Cefin Trucks – termen nedeterminat
 
1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI. CONDITII DE PARTICIPARE:
1.1.   Campania este organizata de AIC TRUCKS  SA, cu sediul în SAT CHIAJNA COM. CHIAJNA, STR. ITALIA, NR.1-7, judetul Ilfov, cod fiscal  RO36125153, Înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J20/597/2016, cont RO39BACX0000001279194002 UNICREDIT BANK SA, reprezentata, (demunita in continuare „Cefin Trucks”) reprezentata prin de Stefano Albarosa in calitate de CEO.
 
1.2. La aceasta Campanie pot participa persoane juridice dupa prezentarea Codului unic de Inregistrare.
1.3. Persoanele/Companiile care indeplinesc conditiile prevazute la paragraful anterior si care doresc sa participe la aceasta Campanie trebuie sa intre pe pagina Cefin Trucks de luni pana vineri în intervalul orar 08.00 – 20.00 si sa rezerve unul dintre autovehiculele rulate ce au un buton de “Rezerva online”
1.4. Persoanele juridice care vor achizitiona vehicule in cadrul evenimentului Camion fest, nu trebuie sa se afle in una dintre urmatoarele situatii: insolventa, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare voluntara.
1.5. În condițiile prezentului Regulament, este posibilă achiziționarea autovehiculelor și în sistem de leasing financiar.
1.6. Prin participarea la prezenta Campanie, aveți obligația de a respecta în întregime prezentul Regulament.
 
2 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI
Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, fiind promovata pe site-ul Cefin Trucks www.cefintrucks.com
Campania se desfasoara pe termen nedeterminat, de luni pana vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00.
 
3 - MECANISMUL DE DERULARE A CAMPANIEI “Rezervari online”
3.1. Toate produsele implicate in Campanie sunt vehicule comerciale rulate si vor fi semnalizate pe site-ul Cefin Trucks printr-un buton de “Rezerva acum”
3.2. Produsele care fac obiectul prezentei promotii sunt vehicule comerciale rulate, cu datele si specificatiile tehnice mentionate pe site-ul campaniei. Prin participarea la prezenta campanie, orice persoana interesata a luat la cunostinta faptul ca oricare dintre vehiculele care fac obiectul promotiei nu pot face obiectul unor modificari, completari sau eliminari ale caracteristicilor si specificatiilor, fiind comercializate ca atare de Cefin Trucks, iar in situatia in care in urma vizionarii nu este multumit de vehicul, nu poate solicita inlocuirea acestuia cu un altul cu aceleasi caracteristici sau dotari.
3.3. Produsele vor putea fi rezervate pe site-ul Cefin Trucks www.cefintrucks.com pe termen nederminat, în intervalul orar 08.00 – 20.00 prin butonul „Rezerva vehicul”.
3.4. Primul participant care apasa butonul „Rezerva vehicul” este persoana care rezervă vehiculul și care are dreptul de a îl achiziționa în condițiile prevăzute în prezenta Campanie. Pentru efectuarea rezervării și pentru a beneficia de condițiile Campaniei, participantul este obligat:
- Dupa completarea de catre un prim vizitator, vehiculul este marcat ca rezervat. Alti vizitatori vor avea un buton de “inscriere in lista de asteptare”, unde isi vor introduce doar adresa de mail
- Dupa completare utilizatorul primeste un mail automat, cu un fisier atasat (factura proforma) ce contine datele Cefin Trucks si datele introduse de acesta, alaturi de termini si conditii
- Rezervarea ce reprezinta avans, este in valoare de 1.000 lei (include TVA)
- Utilizatorul trimite dovada platii la o adresa de mail indicata in mailul de informare. Acesta va fi contactat si de un reprezentant Cefin Trucks, pentru consultanta.
- Responsabilul Cefin Trucks trebuie sa marcheze ca vandut vehiculul in caz a primit dovada platii.
- In caz contrar, se trimite un mail automat catre toti din lista de asteptare prin care acestia vor fi anuntati ca vehiculul este disponibil din nou, cu link la fisa de vehicul. De acolo pot sa reia procesul mentionat mai sus. Se acorda 15 minute timp ca ei sa se inscrie
- Vehiculul redevine disponibil automat dupa 2 ore, in cazul in care nu a fost marcat ca vandut.
- Daca este marcat ca vandut, nu se mai poate face rezervare si nici inscriere la lista de asteptare.
3.5. Rezervarea este valabila 2 zile lucrătoare, termen in care participantul care a rezervat un vehicul și a achitat taxa de rezervare va fi contactat de reprezentantii Cefin Trucks care ii vor comunica adresa show-room-ului Cefin Trucks unde se află autovehiculul și unde trebuie sa se prezinte pentru:
- a verifica vehiculul rezervat
- a semna contractul de vanzare pentru vehiculul rezervat;
- a achita prețul integral al vehiculului rezervat
3.6. În situația în care participantul semnează contractul de vânzare pentru autovehiculul rezervat, taxa de rezervare achitată va putea fi considerată drept avans din prețul vehiculului.
3.7. În situația în care participantul a achitat taxa de rezervare, însă din orice motive nu semnează contractul de vânzare a vehiculului, taxa de rezervare va fi returnată de către Cefin Trucks si vehiculul devine disponibil pentru alti Utilizatori.
3.8. Regulamentul promotiei poate fi consultat pe site-ul www.cefintrucks.com, la urmatorul link: https://www.cefintrucks.com/pag/regulament-rezervare
 
4 - CONDITII GENERALE
Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei ori care incalca prezentul Regulament.
Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.
Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza pentru oricare dintre motivele mentionate anterior, se va face un anunt oficial pe site-ul Organizatorului.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea/functionarea necorespunzatoare retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de internet cu privire la orice comunicare prevazuta in prezentul Regulament. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.
 
5 - LIMITAREA RĂSPUNDERII
In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acesta Campanie.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.
 
6 - LEGISLATIE SI LITIGII
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.
 
7 - FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.
Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.
 
8 - INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie inceteaza la expirarea duratei prevazuta in prezentul Regulament, precum si in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora.
 
9 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala în vigoare, sunt disponibile  in link-ul https://www.cefintrucks.com/pag/termeni-conditii.